Intergritetspolicy/Gdpr

Hemma hos Nenna- en del av Byggkomponenter i Falun AB orgnr. 556652-1042 är personuppgiftsansvarig för det personuppgifter som du skickar till oss eller väljer att ge till vår personal i samband med ditt köp och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (EU2016/679).

Din personliga integritet är mycket viktig för oss och vi eftersträvar att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår intention att alltid följa gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Vi vill med den här policyn hjälpa dig att förstå vilken information vi samlar in och hur denna kan komma att användas. I samband med köp eller lämnande av uppgifter så godkänner du policyn och samtycker till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Personuppgiftsansvarig

Hemma hos Nenna- en del av Byggkomponenter i Falun AB

556652-1042

Myntgatan 31

SE- 79162 Falun, Sverige

Är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter

Personuppgifter vi behandlar

Vi behandlar uppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss på hemmahosnenna.se för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund och för att kunna hantera dina köp.

Hemma hos Nenna samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som kund: Namn, telefonnummer, epostadress, betalningsuppgifter, personnummer. Då du väljer att betala med faktura får du även ange ditt personnummer. Personnumret lagras inte av oss utan sparas av vår samarbetspartner Klarna.Kontokortsnummer. Inga kortuppgifter lagras hos oss utan sparas av vår samarbetspartner Klarna.IP-adress och information om din användning av hemmahosnenna.se

ANVÄNDNING

Uppgifterna kan utöver ovanstående även användas för statistikändamål, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för identifikation. De kan även komma att användas för utskick per sms, e-post och post samt, om du inte invänt mot detta, för marknadsföring och information via telefon. Om du vill avbryta marknadsföring mot dig som kund kan du kontakta oss på order/info@hemmahosnenna.se

Lämnade och insamlade uppgifterna kan komma att användas för att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra vår sajt. Behandling i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser inkluderar behandling där dina personuppgifter, bl.a. ditt personnummer, överförs till andra bolag och tredjepartsleverantörer i egenskap av analysunderlag. Uppgifter kan samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister. Vi kan komma att behandla ditt personnummer i samband med köp i kreditupplysningssyfte på uppdrag av betalnings- och kreditföretag.

Med största försiktighet kan uppgifterna komma att samköras med andra register, både inom och utom EU, samt att dina personuppgifter kan överföras till, och behandlas av samarbetspartners i tidigare nämnda syften i linje med gällande lagar och regler. Vidare kan personuppgifterna även komma att delas eller samköras med myndigheter och våra samarbetspartners för exempelvis leverans, kreditupplysningar och betalningar.

DINA PERSONUPPGIFTER

Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har du rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig gratis en gång per kalenderår. För att få det behöver du göra en skriftlig begäran till oss. Enligt PUL ska du skicka in den underskriven per post. Den kan inte skickas per e-post. Adressen till Hemma hos Nenna hittar du på hemsidan www.hemmahosnenna.se

Det är viktigt för oss att vi har korrekta och aktuella personuppgifter. Kontakta oss om vi behöver göra ändringar. Du kan, och har rätt, att när som helst begära att dina personuppgifter rättas, raderas eller blockeras.

Du kan, och har rätt, att när som helst återkalla godkännandet av behandling av dina personuppgifter. Du kan begränsa återkallandet till endast en del av behandlingen, till exempel behandling som rör direktmarknadsföring.

FÖRÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna policy när som helst i och i den utsträckning vi anser nödvändiga för att uppfylla nya lagkrav, tekniska krav eller för att åtgärda störningar. Ändringar av policyn publiceras på webbplatsen.